مديريت پرسنل از مهم ترين قسمت هاي مديريت سازمان است كه با كاركنان حاضر در كسب و كار و روابط آنها با سازمان، ارتباط مستقيمي دارد.

مدیریت پرسنل می تواند تحت عنوان اکتساب، بکارگیری و ماندگاری نیروی کار راضی، تعریف شود. این بخش یکی از مهم ترین قسمت های مدیریت بشمار می آید که با کارکنان حاضر در محل کار و روابط آنها با سازمان، مستقیماً در ارتباط است.

مدیریت پرسنل شامل برنامه ریزی، سازماندهی، جبران خسارت، یکپارچگی و حفظ افراد به منظور مشارکت در اهداف سازمانی، فردی و اجتماعی است.

بخش مدیریت پرسنل در اصل با منابع انسانی هر سازمان مربوط می باشد.

 

مدیریت پرسنل

 

ماهیت مدیریت پرسنل

 

مدیریت پرسنل عملکرد اشتغال، پیشرفت و جبران خسارت را شامل می گردد. این عملکردها در ابتدا با مدیریت پرسنل و مشورت با سایر بخش ها انجام می شود. 

مدیریت پرسنل ادامه مدیریت کل محسوب می شود. مدیریت پرسنل با تحریک و ترقی نیروی کار مستقیماً در ارتباط است و مشارکت نهایی آنها را در این رابطه فراهم می سازد.

هدف از ایجاد مدیریت پرسنل مشاوره و کمک به مدیران در امور پرسنلی است. بنابراین بخش پرسنل از بخش های کارمندی هر سازمانی محسوب می شود.

مدیریت پرسنل بیشتر از آن که به برنامه های بلندمدت، طرح ها و متدهای کاری بپردازد، بر روی عمل تأکید دارد. با این حساب مشکلات و شکایات کارکنان به شکلی اثربخش تر و مطابق با منطق سیاست های پرسنل حل و فصل می گردد.

بنیان این بخش بر گرایش انسان قرار دارد. مدیریت پرسنل کارکنان را در رُشد توانایی های بالقوه شان یاری می رساند.

مدیریت پرسنل با ایجاد طرح های انگیزشی، انگیزه لازم جهت مشارکت کامل کارکنان را فراهم می سازد.

مدیریت پرسنل با منابع انسانی در هر زمینه ای سروکار دارد. در مبحث منابع انسانی، این بخش به مدیریت هر دو گروه کارفرمایان و کارکنان زیردست می پردازد.

 

نقش مدیر پرسنل

مدیر پرسنل در رأس بخش پرسنل قرار دارد. مدیر پرسنل هر دو عملکرد مدیریتی و عملیاتی را بر عهده دارد. نقش مدیر پرسنل در موارد زیر خلاصه می شود:

 

- نقش مدیر پرسنل در کمک به مدیریت عالی سازمان بسیار مهم می باشد. مدیریت عالی افرادی را شامل می شود که تصمیم گیرنده هستند و تنظیم سیاست های اصلی در این زمینه را بر عهده دارند.

- مدیر پرسنل بعنوان متخصص کارکنان رهنمودهایی را به مدیران ارائه می دهد. مدیر پرسنل به مثابه مشاوری برای کارکنان عمل می کند و مدیران را در تعامل با موارد پرسنلی یاری می رساند.

- مدیر پرسنل حُکم مشاوری را دارد که می کوشد به مشکلات و شکایات پرسنل رسیدگی کند و آنها را هدایت نماید. مدیر پرسنل در تلاش است مشکلات و گلایه های پرسنل را به بهترین شکل ممکن حل و برطرف سازد.

- مدیر پرسنل به مثابه یک میانجی عمل می کند. او پل ارتباطی میان مدیریت و کارکنان است.

- مدیر پرسنل به مانند یک سخنگو عمل می کند و از آنجایی که مستقیماً با کارکنان در تماس است، لازم است که به عنوان نماینده سازمان در مجامعی که از سوی دولت منصوب می شود، حضور یابد. مدیر پرسنل نماینده کسب و کار در برنامه های آموزشی است.

 

عملکردهای مدیریت پرسنل

در ادامه به 4 عملکرد مدیریت پرسنل اشاره می گردد:

 

- برنامه ریزی نیروی انسانی

- استخدام

- گزینش

- آموزش و پیشرفت

منبع: 


به اشتراک بگذارید : ثبت نظر